Go to ...

SafetyZone.pl

RadioPatrol.PL - information agency: security, work of the police and services, roads, motorization, transport... Security training.

Listen to the RadioPatrol.PL

SafetyZone.pl on YouTubeSafetyZone.pl on TumblrRSS Feed

22 marca 2019

CBA: Lotnisko Lublin i afera?


Delegatura CBA w Lublinie zawiadamia prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa przez prezesa Portu Lotniczego Lublin S.A. w Lublinie. Wg. ustaleń agentów CBA nieprawidłowości skutkują wyrządzeniem szkody majątkowej w wielkich rozmiarach – 800 000 euro i dotyczą umowy z rumuńskim przewoźnikiem.
Zawiadomienie jest efektem zakończonej właśnie kontroli w PLL SA dotyczącej procedur podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie rozporządzania mieniem przez Port Lotniczy Lublin SA w latach 2014 – 2016.  Sprawa dotyczy umowy zawartej w marcu 2014 r. przez Port Lotniczy Lublin SA  z rumuńskim przewoźnikiem.
Ustalenia kontrolerów z CBA wskazują, że nieuregulowanie w terminie przez PLL S.A. niewielkich należności wynikających z rozliczeń (ok. 4000 euro) skutkowało zatrzymaniem przez rumuńską spółkę  i nieoddaniem lotnisku aż 100 razy większej kwoty wpłaconej przez port lotniczy na poczet kompensat rozliczeń;  czyli  kaucji w wysokości aż 400 000 euro. Taką zawarto umowę i znalazły się w niej zapisy umożliwiające takie właśnie działanie rumuńskiego przedsiębiorstwa.
Badając dalej współpracę portu lotniczego z tym przewoźnikiem agenci CBA ustalili, że PLL S.A. sfinansował umowę promocyjną wpłacając z własnego budżetu kwotę 400.000 euro na konto rumuńskiej firmy , choć pieniądze na promocje powinny pochodzić całkowicie i wyłącznie od prywatnych partnerów handlowych Portu Lotniczego Lublin S.A. oraz sponsorów, takich jak centra SPA, touroperatorzy itp.  –  promocja i reklama miała dotyczyć właśnie ich.
Kontrolujący podkreślają, że  w ten sposób Port Lotniczy w Lublinie właściwie sfinansował działania promocyjne na rzecz podmiotów trzecich płacąc za to 400 000 Euro. CBA wniosło do Prokuratora  Okręgowego w Lublinie o powierzenie przeprowadzenia postępowania w całości lubelskim funkcjonariuszom CBA.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

More Stories From bezpieczeństwo

About redakcja