Go to ...

SafetyZone.pl

RadioPatrol.PL - information agency: security, work of the police and services, roads, motorization, transport... Security training.

Listen to the RadioPatrol.PL

SafetyZone.pl on YouTubeSafetyZone.pl on TumblrRSS Feed

6 lipca 2020

Gdy nie widać policjantów…


Często obywatele jak i będący wśród nich przestępcy myślą, że w pobliżu nie ma policjantów…. Bo nie widać oznakowanych patroli czy umundurowanych funkcjonariuszy. Zwykle okazuje się, że  to tylko mylące przeświadczenie a na miejscu szybko pojawiają się policjanci – wywiadowcy.

Celem podniesienia skuteczności krakowskiej Policji ale także wychodząc na przeciw zapotrzebowaniu społecznemu w 2011 roku został utworzony Referat Wywiadowczo Patrolowy działający w strukturach  Wydziału Sztab Policji Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.
Głównym zadaniem Referatu wywiadowczego jest zwalczanie i zatrzymywanie sprawców najbardziej uciążliwych społecznie przestępstw oraz wykroczeń do których dochodzi na terenie Krakowa. Jest to grupa Policjantów znanych jako „Wywiadowcy”,  którzy zostali wytypowani do tej komórki spośród doświadczonych policjantów, wcześniej pełniących służbę w jednostkach interwencyjnych i operacyjnych, Dzięki tej różnorodności są świetnymi fachowcami w wielu dziedzinach przez co również trudno zaskoczyć ich w codziennej pracy na krakowskich ulicach przez wzajemne uzupełnianie się.
kwpkrakow19062016b
Wywiadowcy w swojej codziennej służbie – dzięki również temu, ze są właściwie niezauważalni – ujawniają szereg przestępstw i wykroczeń szczególnie dokuczliwych społecznie ale także związanych z  handlem narkotykami, kradzieżami sprzętu elektronicznego i  RTV. Wywiadowcy zatrzymują również zwykle „na gorącym uczynku” osoby, które dokonują rozbojów, kradzieży, włamań, oszustw. Ujawniają tzw. „skimerów”, a także osoby działające przeciwko życiu i zdrowiu ludzkiemu. Podobnie jak policjanci komórek patrolowych zatrzymują również osoby poszukiwane oraz nietrzeźwych kierujących z tą różnicą, ze sprawcy niemal do momentu zatrzymania często nie zdają sobie sprawy, że zostali „przyłapani” na gorącym uczynku.

Służba Wywiadowców cechuje się wysoką efektywnością i skutecznością, której miernikiem jest spadek zaistniałych przestępstw i zdarzeń kryminalnych w rejonie działania patroli nieumundurowanych, dzięki czemu są jednymi z najlepszych w Polsce. Wywiadowcy uczestniczą również w zabezpieczeniach imprez masowych jako pogotowie interwencyjne działając wyjątkowo w mundurze, uczestniczą w ochronie wszelkich uroczystości oraz wizyt osób chronionych  z Polski i zagranicy. Atutem Wywiadu jest wyjątkowa mobilność, szybkie, zdecydowane działanie i przemieszczanie się oraz realizacja wszystkich zadań – niezależnie od ciężaru gatunkowego. Policjanci z Wywiadu działają w tzw. „pierwszej linii”  a pracują przede wszystkim w porze wieczorowo-nocnej – są wysyłani do niemal wszystkich zdarzeń w Krakowie Swoimi działaniami wspomagają krakowskie Komisariaty Policji oraz inne Wydziały Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.
kwpkrakow19062016c
Funkcjonariusze tej komórki doskonale poznali „ciemna stronę Krakowa” – są wyszkoleni tak, aby  w każdym rejonie służby skutecznie przeciwdziałać przestępstwom oraz wykroczeniom, w szczególności tym najbardziej dokuczliwym. Dzięki ich pracy na terenie Krakowa coraz rzadziej dochodzi również do tzw. „ustawek” z udziałem chuliganów okołostadionowych. „Wywiad” w każdym rejonie Krakowa doskonale rozpoznaje kluczowych chuliganów zwaśnionych, krakowskich drużyn, co jest jednym z najważniejszych atutów działających w Referacie Policjantów. Wywiadowcy w Krakowskiej Komendy Miejskiej są jedną z najważniejszych sił krakowskiej Policji.

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

More Stories From bezpieczeństwo

About redakcja