Go to ...

SafetyZone.pl

RadioPatrol.PL - information agency: security, work of the police and services, roads, motorization, transport... Security training.

Listen to the RadioPatrol.PL

SafetyZone.pl on YouTubeSafetyZone.pl on TumblrRSS Feed

6 lipca 2020

Nowy Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie


2 lutego 2016 r. odbyło się uroczyste wprowadzenie nowego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie.  Inspektor Tomasz Miłkowski został powołany na wniosek  Komendanta Głównego Policji przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji pana Mariusza Błaszczaka. W uroczystości udział wziął wiceminister MSWiA pan Jarosław Zieliński, który wprowadzał nowego komendanta garnizonu małopolskiego, Komendant Główny Policji insp. Zbigniew Maj, Wojewoda Małopolski pan Józef Pilch, Prezydent Krakowa pan Jacek Majchrowski a także liczne grono przedstawicieli współpracujących z Policją służb i samorządów. Podczas ceremonii obecni byli także wszyscy komendanci jednostek garnizonu małopolskiego Policji.
kwpkrakow02022016a2Ceremonię przekazania urzędu rozpoczęło wprowadzenie do sali narad sztandaru Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.  Następnie zostały przeczytane obecnym decyzje ministra MSWiA o odwołaniu dotychczasowego komendanta wojewódzkiego a także o powołaniu jego następcy. Ustępujący ze stanowiska nadinsp. Mariusz Dąbek uroczyście pożegnał się ze sztandarem i przekazał służbę inspektorowi Tomaszowi Miłkowskiemu. Wiceminister MSWiA pan Jarosław Zieliński podziękował mu za dotychczasową służbę, a także życzył sukcesów nowemu komendantowi wojewódzkiemu. Wspominając o  zadaniach, które czekają w najbliższym czasie polską policję  podkreślił jak ważną rolę spełni  garnizon małopolski w związku m.in. ze Światowymi Dniami Młodzieży. Następnie głos zabrał  Komendant Główny Policji insp. Zbigniew Maj, który również w ciepłych słowach podziękował dotychczasowemu komendantowi za 4 lata dowodzenia małopolską policją, a insp. Miłkowskiemu pogratulował awansu. Słowa pożegnania do zebranych wygłosił także nadinsp. Mariusz Dąbek. Swoim dotychczasowym podwładnym podziękował za trud i rzetelną pracę dzięki której Policja Małopolska była zawsze bardzo wysoko oceniana. Pod koniec uroczystości do zgromadzonych przemówił insp. Tomasz Miłkowski, który wyraził zadowolenie, że będzie mógł w naszym garnizonie pełnić tę zaszczytną funkcję.
Insp. Tomasz Miłkowski służbę w Policji rozpoczął w 1991 roku, pełniąc ją początkowo w pionie prewencji i dochodzeniowo-śledczym Komisariatu IV w Rudzie Śląskiej. Po ukończeniu w 1995 roku Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, służbę kontynuował w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach w Wydziale ds. Przestępczości Gospodarczej. Od 2000 roku związany był ze Szkołą Policji w Katowicach, pełniąc tam funkcje kierownicze zarówno w komórkach logistycznych, jak i dydaktycznych. Od 2007 roku był radcą, do zadań którego, należała koordynacja współpracy międzynarodowej szkoły  oraz problematyka pozyskiwania i wykorzystywania funduszy pomocowych. W 2011 roku został powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Szkoły Policji w Katowicach właściwego w sprawach logistycznych.
Insp. Tomasz Miłkowski jest doktorem nauk prawnych. Za osiągnięcia w służbie wyróżniony Brązową i Złotą Odznaką „Zasłużony Policjant”, Brązowym Medalem „Za zasługi dla Policji” oraz Medalem Srebrnym „Za długoletnią służbę”.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

More Stories From bezpieczeństwo

About redakcja