Go to ...

SafetyZone.pl

RadioPatrol.PL - information agency: security, work of the police and services, roads, motorization, transport... Security training.

Listen to the RadioPatrol.PL

SafetyZone.pl on YouTubeSafetyZone.pl on TumblrRSS Feed

6 lipca 2020

Policyjna „Pandora” szuka zabytków!


Operacja PANDORA: 75 osób zatrzymanych i 3561 zabezpieczonych zabytków! W ogólnoeuropejskiej operacji zainicjowanej przez Cypr i Hiszpanię, przy wsparciu Europolu, Interpolu, UNESCO i Światowej Organizacji Celnej wzięło udział 18 państw. Operacja była wymierzona w zwalczanie kradzieży i nielegalny handel dobrami kultury.
Operacja PANDORA została przeprowadzona w październiku i listopadzie 2016 roku, przy czym wspólna faza działań przypadła w dniach koniec listopada 2016, a ostateczne wyniku działań ze względów operacyjnych podsumowano na początku bieżącego roku. W ramach współpracy międzynarodowej, do działań oddelegowano policjantów z innych krajów do pomocy w czynnościach kontrolnych i przeszukaniach. W wyniku tej operacji 75 osób zatrzymano i wszczęto 92 nowe postępowania. Większość działań przeprowadzono we współpracy z różnymi służbami i instytucjami m.in. służbą celną, Ministerstwem Kultury, Kościołem.
W operacji PANDORA uczestniczyły następujące kraje: Austria, Belgia, Bułgaria, Bośnia i Hercegowina, Cypr, Chorwacja, Niemcy, Grecja, Włochy, Malta, Holandia, Polska, Portugalia, Rumunia, Serbia, Hiszpania, Szwajcaria i Wielka Brytania. Łącznie zabezpieczono 3 561 dóbr kultury, z których blisko połowa stanowiła zabytki archeologiczne. Ponadto w wyżej wymienionych krajach skontrolowano łącznie 48 588 osób, 29 340 pojazdów i 50 statków.
Hiszpańska Guardia Civil zabezpieczyła ponad 500 obiektów archeologicznych w Murcji, w tym 19 obiektów pochodzących z kradzieży z Muzeum Archeologicznego, dokonanej w 2014 r. Działania hiszpańskich służb polegały także na monitorowaniu ogłoszeń i ofert zamieszczanych w sieci Internet – w ich wyniku zabezpieczono ponad 400 monet nieustalonego pochodzenia.
Natomiast grecka policja zabezpieczyła część marmurowego osmańskiego nagrobka, obrazek z XVIII wieku, przedstawiający Świętego Jerzego oraz dwóch innych świętych, zabezpieczyła także dwa bizantyjskie artefakty.
Działania polskiej Policji w ramach Międzynarodowej Operacji PANDORA: policjanci  Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu na polach uprawnych pomiędzy miejscowościami Ujście a Mirosławie ujawnili mężczyznę, który
chodził po polu z wykrywaczem metali. Mężczyzna nie posiadał zezwoleń na prowadzenie poszukiwań przy użyciu detektora metali. Przy osobie, jak również w samochodzie, którym przyjechał na miejsce nie ujawniono żadnych przedmiotów mogących pochodzić z nielegalnie prowadzonych poszukiwań. Wspólnie z archeologiem z Muzeum Okręgowego w Pile przeprowadzono przeszukanie miejsca zamieszkania mężczyzny, w wyniku czego ujawniono i zabezpieczono około 1000 różnych przedmiotów pochodzących z nielegalnych wykopalisk, wśród których znalazło się 5 bardzo cennych fibul rzymskich z czasów Cesarstwa Rzymskiego, elementy ceramiki nowożytnej, elementy okucia rzemieni pasów i uprzęży końskiej, drobne elementy wykonane ze srebra, zapinki, spinki oraz około 600 monet pochodzących z okresu XVIII-XX wiek.
Ustalono, że Łukasz W. część przedmiotów pozyskanych w wyniku nielegalnie prowadzonych poszukiwań sprzedawał na jednym z portali aukcyjnych. Zabezpieczono również sprzęt, którym mężczyzna się posługiwał.
Funkcjonariusze KWP w Poznaniu  na terenie woj. wielkopolskiego, w trakcie kontroli tzw. giełdy staroci „Stara Rzeźnia” znajdującej się w Poznaniu, ujawnili i zabezpieczyli zabytkowe XVIII wieczne epitafium wpisane do
ewidencji Muzeum Narodowego w Poznaniu.
W ramach operacji PANDORA policjanci z KWP w Łodzi ustalili 11 osób dokonujących nielegalnych poszukiwań zabytków, przeprowadzono 6 przeszukań, ujawniono i zabezpieczono szereg zabytkowych przedmiotów z
różnych okresów historycznych od średniowiecza do czasów nowożytnych oraz przyrządy służące do wykrywania metalu i poszukiwania zabytków znajdujących się pod ziemią. Zabezpieczono około 650 zabytkowych monet, zabytkowe plomby, fragmenty zabytkowych ostróg i strzemion a także zabytkową broń białą, szable i bagnety od broni palnej, około 20 hełmów, 2 kartacze oraz okucia odznaczenia i przedmioty osobiste żołnierzy z licznie występujących na terenie pól bitewnych naszego kraju. Ponadto zabezpieczono 12 sztuk zabytkowej broni palnej w postaci karabinów maszynowych, karabinów, pistoletów i pistoletów maszynowych oraz dużą
ilość istotnych elementów broni palnej, jednocześnie ujawniono około 800 sztuk amunicji do broni palnej, 1 pocisk rakietowy „Nebelwerfel”, amunicję artyleryjską, granatniki przeciwpancerne, wyrzutnie rakiet i inne
materiały i urządzenia niebezpieczne pochodzenia wojennego.
Jak wynika z ustaleń śledczych, poszukiwacze prowadzili poszukiwania na stanowiskach archeologicznych i polach bitewnych. Działania były ukierunkowane na miejsca, w których można było spodziewać się zabytków
archeologicznych i pamiątek po działaniach wojennych. Były to między innymi stanowiska archeologiczne, w tym grodziska, zabytkowe parki, kompleksy leśne i pola uprawne ulokowane w pobliżu miejsc o znaczeniu
historycznym. Pozyskane w ten sposób przedmioty oferowali do sprzedaży wśród kolekcjonerów lub włączali je do swoich prywatnych kolekcji.
Funkcjonariusze z Łodzi dokonali również przeszukania u mieszkańca Kamieńska (powiat radomszczański), gdzie ujawniono i zabezpieczono karabin, amunicję oraz inne zabytki pochodzące z nielegalnych wykopalisk, a także wykrywacz metalu. Tego samego dnia przeszukano mieszkania kolejnych dwóch osób, w których ujawniono i zabezpieczono amunicję oraz zabytki pochodzące z nielegalnych wykopalisk. W trakcie czynności zabezpieczono zabytkowe przedmioty, wykrywacz metalu i amunicję pochodzące z nielegalnych poszukiwań zabytków, ponadto ujawniono nielegalne oprogramowanie komputerowe.
Z kolei Wydział Kryminalny KWP w Bydgoszczy otrzymał informacje o osobie, która na jednym z portali aukcyjnych wystawia na sprzedaż monety, które mogą być zabytkami archeologicznymi.  Policjanci szybko ustalili, że tą
osobą jest 35 letni Marek K. mieszkaniec powiatu włocławskiego. Kryminalni z Bydgoszczy wspólnie z policjantami z Brześcia Kujawskiego oraz pracownikiem Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu Delegatura we Włocławku z dziedziny archeologii udali się do miejsca zamieszkania podejrzanego mężczyzny. Marek K. przyznał się do zarzucanych mu czynów oraz wskazał miejsce przechowywania monet. W trakcie przeszukania wskazanej przez
mężczyznę piwnicy ujawniono różnego rodzaju monety oraz ich fragmenty a także przypominający kabłąk „Fibuli rzymskiej” oraz inne przedmioty metalowe, co do których istnieje podejrzenie ze są zabytkami. Ustalono, że
przeszukiwana piwnica służyła do „przebierania” i przechowywania rzeczy wcześniej znalezionych na polu przy użyciu wykrywacza metali. W piwnicy, oprócz wymienionych przedmiotów znajdowało się wiele przedmiotów
znalezionych na polach, które zostały sprawdzone przez Archeologa i pozostawione mężczyźnie.
Podczas całej operacji EUROPOL zapewniał wsparcie operacyjne i analityczne wszystkim zaangażowanym w działania ekspertom. Interpol zapewnił wsparcie wszystkich ekspertów uczestniczących w operacji w zakresie weryfikacji proweniencji kwestionowanych w trakcie prowadzonych kontroli i sprawdzeń dóbr kultury w międzynarodowej bazie danych Skradzione Dzieła Sztuki Sekretariatu Generalnego Interpolu w Lyonie. Światowa Organizacja Celna była zaangażowana w bieżącą wymianę informacji pomiędzy wszystkimi uczestniczącymi w działaniach służbami celnymi, zapewniając ścisłą współpracę i komplementarne wsparcie działań policji. Przy okazji policyjnych, zakrojonych na tak szeroką skalę, przedsięwzięć warto wspomnieć, że wszelkie próby poszukiwania i pozyskiwania poprzez wykopywanie znajdujących się w ziemi militariów oraz sztuki i numizmatów wymaga każdorazowo posiadania stosownych zezwoleń. Wszelkie wykopane zabytki, dzieła sztuki, militaria, a nawet przedmioty codziennego użytku, jeśli mają wartość historyczną są własnością Państwa!

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

More Stories From bezpieczeństwo

About redakcja