Go to ...

SafetyZone.pl

RadioPatrol.PL - information agency: security, work of the police and services, roads, motorization, transport... Security training.

Listen to the RadioPatrol.PL

SafetyZone.pl on YouTubeSafetyZone.pl on TumblrRSS Feed

13 sierpnia 2020

Szkolenia antyterrorystyczne

Po program szkoleń zapraszamy: szkolenia@safetyzone.pl / tel. 790 404 404

04SZKOLENIA ANTYTERRORYSTYCZNE

Przykładowa tematyka podejmowana podczas szkolenia i treningów umiejętności:
1. Jak zachować się będąc zakładnikiem:
a) w kontakcie bezpośrednim,
b) w grupie zakładników,
c) procedury zachowania aby przetrwać,
d) psychologia zakładnicza,
e) rozpoznanie taktyczne napastników,
f) udzielanie pomocy współzakładnikom,
g) podstawy rozpoznania broni, materiałów i ładunków wybuchowych poprzez ich konstrukcję,
h) algorytmy postępowania kryzysowego,
i) zapamiętywanie szczegółów,
j) przekaz informacji,
k) ewakuacja,
l) procedury zachowania podczas szturmu Policji lub innych jednostek antyterrorystycznych,
ł) „kiedy i jak” obezwładnić napastnika,
m) jak rozpoznać atrapy od prawdziwej broni lub ładunku wybuchowego,
n) jak współpracować z napastnikami,
o) jak współpracować z zakładnikami,
p) jak współpracować z Policją i innymi służbami,
r) procedury postępowania w sytuacji kryzysowej w pomieszczeniach, budynkach, dużych obiektach, środkach komunikacji,
s) jak rozpoznać potencjalnego napastnika/terrorystę – nasza reakcja/procedury,
t) jakie zagrożenie niesie wybuch bomby, broń palna krótka, broń palna długa, środki chemiczne, inne nn narzędzie – procedury zachowania i rozpoznania,
Na szkoleniu prezentujemy materiały filmowe, prezentacje, pokażemy różnicę pomiędzy atrapami, a oryginałami improwizowanych ładunków wybuchowych i ich skutki. Różnicę w broni palnej. Istnieje możliwość zamówienia i prowadzenia szkoleń i treningów umiejętności przy wykorzystaniu jednostek broni, jak również przeprowadzenia instruktażu z zasad obrony oraz strzelectwa.

Trenerzy szkoleń:

dswat1

Robert J. Błaszczyk – wykładowca akademicki, doktorant DSW, z wykształcenia specjalista PR i dziennikarz oraz ekspert ds. komunikacji w obszarze bezpieczeństwa, certyfikowany coach i trener oraz autor szkoleń. Autor serwisu safetyzone.pl, redaktor naczelny RadioPatrol.PL. Popularyzator zagadnień bezpieczeństwa. Komentator mediów elektronicznych i drukowanych. W latach ’90 twórca i zarządca środków komunikowania. Jako pierwszy w Polsce kreował metody komunikowania o zagrożeniach, realizując autorskie przekazy dla regionalnych i ponadregionalnych mediów. Stworzył cykl audycji reportażowych pn. „Patrol” – gdzie bezpośrednio z miejsc poważnych wypadków drogowych przekazywał relacje, komentował zagadnienia bezpieczeństwa, prewencji etc. Współtworzył magazyny telewizyjne „MOCNA jazda”, „Auto Zwiad”, GLINY – magazyn kryminalny”. Jako pracownik Policji współorganizował pierwszą w Polsce tzw. „telewizję policyjną”, za co otrzymał imienną nagrodę Komendanta Głównego Policji. W swojej naukowej pracy bada procesy komunikowania o zagrożeniach oraz zaangażowanie prywatnych koncesjonowanych mediów w procesy przekazywania treści z obszaru bezpieczeństwa narodowego i publicznego. Zaangażowany w działania prewencyjne „Cichy Team”.

cichy1wystep

Grzegorz „Cichy” Mikołajczyk – najskuteczniejszy polski antyterrorysta, instruktor szkoleń praktycznych z zakresu strzelectwa, sztuk walki, taktyki. Uczy polskich żołnierzy, policjantów, pracowników służb. Komentator mediów. Jest autorem szeregu innowacyjnych rozwiązań służących poprawie bezpieczeństwa, z których skutecznie szkoli uczestników treningów umiejętności. Założył i prowadzi grupę specjalistów, działających pod nazwą COUNTERTERRORISM TRAINING POLAND „Cichy Fight & Tactics” Group Consulting, zajmującą się szkoleniem taktycznym funkcjonariuszy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Ministerstwa Sprawiedliwości, a także w określonym zakresie szkoleniami osób cywilnych. Zakres działalności szkoleniowo – doradczej oraz konsultacyjnej na rynku cywilnym opiera się na szkoleniu kadry kierowniczej, personelu pracowniczego, a także analizie zagrożeń z zakresu bezpieczeństwa personelu i obiektów, tzw. audytach bezpieczeństwa, zagrożeń terrorystycznych, bandycko-rabunkowych oraz opracowywania procedur bezpieczeństwa na prawidłowe i zgodne z prawem funkcjonowanie obiektów strategicznych oraz użyteczności publicznej.

wojtekwybraniec (4)

Wojciech Wybraniec – jeden z najbardziej rozpoznawanych oficerów prasowych dolnośląskiej policji. Praktyk policyjnej „liniowej” pracy i ekspert ds. komunikowania w obszarze zagrożeń. Naście lat pracował w wydziałach dochodzeniowo-śledczych i prewencji. Osobiście przeszedł oraz prowadził dziesiątki szkoleń i treningów umiejętności z zakresu komunikacji z mediami, wystąpień publicznych, zarządzania informacją w sytuacjach nadzwyczajnych i kryzysowych. Był „tarczą” Policji, milionom telewidzów i radiosłuchaczy relacjonował setki budzących emocje wydarzeń „kryminalnych”, przy których swoje działania podejmowali policjanci, w tym także policyjni antyterroryści. Współtworzył pierwszą w Europie telewizję policyjną, która m.in. poprzez YouTube docierała do internautów na całym świecie i znana była pod nazwą, tzw. Telewizyjny Raport Policyjny.

Zapisz

Zapisz

Zapisz