Go to ...

SafetyZone.pl

RadioPatrol.PL - information agency: security, work of the police and services, roads, motorization, transport... Security training.

Listen to the RadioPatrol.PL

SafetyZone.pl on YouTubeSafetyZone.pl on TumblrRSS Feed

14 maja 2021

Podlascy strażacy mają nowy sprzęt


14 samochodów ratowniczych, 9 kontenerów oraz 14 innych jednostek sprzętowych zostało pozyskanych dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej województwa podlaskiego. Zakupy są związane z realizacją przez Komendę Główną PSP dwóch projektów współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko obejmujących swym zasięgiem wszystkie województwa. W sumie w ramach tych inicjatyw podlascy strażacy wzbogacili się o narzędzia do prowadzenia działań ratowniczych o łącznej wartości ponad 20 mln zł.
22102015nowysprzetPSP4

22 października 2015 roku o godzinie 11:00 na placu przed Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą nr 1 w Białymstoku odbyła się prezentacja wybranych pojazdów zakupionych w ramach tych przedsięwzięć połączona z krótką konferencją. Uczestniczyli w niej między innymi: Zastępca Komendanta Głównego PSP nadbryg. Piotr Kwiatkowski, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Bogusław Maksim, Komendanci Straży Pożarnej z  Alytusa  i Mariampola oraz Grodna, przedstawiciele służb mundurowych województwa podlaskiego, samorządów lokalnych, kadra kierownicza jednostek Państwowej Straży Pożarnej.

Pierwszy z projektów „Wsparcie techniczne ratownictwa ekologicznego i chemicznego” miał na celu usprawnienie działań Państwowej Straży Pożarnej na obszarze Polski w zakresie rozpoznawania zagrożeń, usuwania ich skutków oraz zwiększenia ochrony przed skutkami zagrożeń chemicznych i naturalnych.
Przedmiotem projektu jest zakup specjalistycznego sprzętu z zakresu ratownictwa chemicznego i ekologicznego, który zapewni identyfikowanie substancji niebezpiecznych, a na tej podstawie umożliwi likwidację skutków
zagrożeń naturalnych oraz poważnych awarii chemicznych i ekologicznych. Jego całkowita wartość to ponad 186 mln zł, wartość dofinansowania z Unii Europejskiej ponad 158 mln zł. Na zadania w obszarze działania Komendy Wojewódzkiej PSP w Białymstoku przeznaczono blisko 7,5 mln zł przy dofinansowaniu z Programu Infrastruktura i Środowisko na poziomie ponad 6,3 mln zł.
Za kwotę tą pozyskano:

1.    lekki samochód specjalny rozpoznania chemicznego, zdalny spektrometr w podczerwieni do wykrywania obłoków gazowych i par, kontener ze sprzętem ochrony dróg oddechowych,  10 sztuk ubrań specjalnych chroniących przed czynnikami chemicznymi (CUG) dla Komendy Miejskiej PSP w Białymstoku

2.    ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy dla Komendy Powiatowej PSP w Siemiatyczach,

3.    samochód specjalny – drabina – Komendy Miejskiej PSP w Suwałkach,

4.    średni samochód ratowniczo – gaśniczy – KP PSP w Wysokiem Mazowieckiem,

5.    autobus do przewozu ratowników – KW PSP w Białymstoku.

22102015nowysprzetPSP2Drugim przedsięwzięciem był projekt pt. „Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych”. Jego celem było usprawnienie działań Państwowej Straży Pożarnej na obszarze Polski w zakresie prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych. Przedmiotem projektu jest zakup samochodów ratowniczych i specjalistycznego sprzętu do prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych. Całkowita wartość projektu to ponad 198 mln  zł, wartość dofinansowania ponad 168 mln zł. Do jednostek PSP województwa podlaskiego trafił sprzęt o wartości ponad 12,6 mln zł, przy kwocie dofinansowania z UE blisko 11 mln zł.

Jednostki PSP województwa wzbogaciły się o:

1.         samochód wężowy, średni samochód ratownictwa chemicznego, motopompa przewoźna do wody zanieczyszczonej na przyczepie, agregat prądotwórczy przewoźny o mocy 100 kVA na przyczepie oraz quad z przyczepą dla Komendy Miejskiej PSP w Łomży,

2.         ciężki samochód ratownictwa chemicznego, 2 szt. nośników kontenerowych,  kontener kwatermistrzowski, kontener sanitarny, żuraw samochodowy o udźwigu 40 t oraz quad z przyczepą dla Komendy Miejskiej PSP w Białymstoku,

3.         samochód nośnik kontenerowy, przyczepa do przewozu kontenerów, kontener przeciwpowodziowy z zaporami, kontener przeciwpowodziowy z pompami do wody zanieczyszczonej, transporter – amfibijny pojazd gąsienicowy przyczepą i lekki samochód ratownictwa wodnego dla Komendy Powiatowej PSP w Siemiatyczach,

4.         transporter – amfibijny pojazd gąsienicowy z przyczepą dla Komendy Powiatowej PSP w Augustowie

5.         modułowy wielofunkcyjny trenażer ratowniczy z dokumentacja techniczną dla Ośrodka Szkolenia w Łapach.

Państwowa Straż Pożarna realizuje na terenie całego kraju szereg działań ratowniczo-gaśniczych, dla których nowoczesne narzędzia stanowią podstawę powodzenia i bezpieczeństwa.

Tags: , , , , , , , ,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

More Stories From ratownictwo

About redakcja